Sony Xperia M2 - Động tác phóng to

background image

Động tác phóng to

Động tác phóng to cho phép bạn phóng to các phần của màn hình bằng cách nhấn ba
l

ần liên tiếp vào một vùng trên màn hình cảm ứng.

Cách b

ật hoặc tắt Động tác phóng to

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nh

ấn vào Cài đặt > Khả năng truy cập > Thao tác thu phóng.

3

Nh

ấn vào công tắc bật-tắt.

Cách phóng to m

ột vùng và xoay quanh màn hình

1

Đảm bảo rằng Thao tác thu phóng đã bật.

2

Nh

ấn ba lần vào một vùng rồi giữ và kéo ngón tay qua màn hình.

Ch

ữ to

B