Sony Xperia M2 - Pag-reset sa iyong mga application

background image

Pag-reset sa iyong mga application

Maaari kang mag-reset ng application o mag-clear ng application data kung hindi na

tumutugon ang iyong application o kung nagdudulot ito ng mga isyu sa iyong device.

141

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-reset ang mga kagustuhan sa application

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Apps.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

I-reset kagustuhan sa app.

Ang pag-reset sa mga kagustuhan sa application ay hindi nagtatanggal ng anumang

application data sa iyong device.

Upang i-clear ang application data

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Apps at pagkatapos ay mag-swipe patungo

sa tab na

Lahat.

3

Pumili ng application o serbisyo, pagkatapos ay tapikin ang

I-CLEAR ANG DATA.

Kapag na-clear mo ang application data, permanenteng tinatanggal ang data para sa napiling

application mula sa iyong device.

Ang opsyong i-clear ang application data ay hindi available para sa lahat ng application o

serbisyo.

Upang i-clear ang cache ng application

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Apps at pagkatapos ay mag-swipe patungo

sa tab na

Lahat.

3

Pumili ng application o serbisyo, pagkatapos ay tapikin ang

I-CLEAR ANG

CACHE.

Ang opsyong i-clear ang cache ng application ay hindi available para sa lahat ng application o

serbisyo.

Upang i-clear ang default na setting ng application

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Apps at pagkatapos ay mag-swipe patungo

sa tab na

Lahat.

3

Pumili ng application o serbisyo, pagkatapos ay tapikin ang

I-CLEAR ANG MGA

DEFAULT.

Ang opsyong i-clear ang default na setting ng application ay hindi available para sa lahat ng

application o serbisyo.