Sony Xperia M2 - Razvrščanje sporočil

background image

Razvrščanje sporočil

Brisanje sporočila

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite .

2

Tapnite pogovor s sporočilom, ki ga želite izbrisati.

3

Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite izbrisati, ter tapnite

Izbriši sporočilo >

Izbriši.

Brisanje pogovorov

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite .

2

Tapnite in nato

Izbriši pogovore.

3

Potrdite polja pred pogovori, ki jih želite izbrisati, nato tapnite >

Izbriši.

Označevanje sporočila z zvezdico

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite možnost .

2

Tapnite pogovor, ki ga želite odpreti.

3

Dotaknite se sporočila, ki ga želite označiti z zvezdico, in ga pridržite, nato pa

tapnite

Dodaj zvezdico.

4

Če želite odstraniti zvezdico iz sporočila, se dotaknite sporočila z zvezdico in ga

pridržite, nato pa tapnite

Izbriši zvezdico.

Ogled sporočil, označenih z zvezdico

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite ter poiščite in tapnite .

2

Tapnite in nato

Sporočila z zvezdico.

3

Na seznamu se prikažejo vsa sporočila, označena z zvezdico.

71

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Iskanje sporočil

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite ter nato poiščite in tapnite .

2

Tapnite in nato

Iskanje.

3

Vnesite ključne besede za iskanje. Na seznamu se prikažejo rezultati iskanja.