Sony Xperia M2 - Nastavitev z enim dotikom

background image

Nastavitev z enim dotikom

Funkcijo nastavitve z enim dotikom lahko uporabite za samodejni zagon namestitve več

funkcij, ki delujejo v brezžičnem načinu med napravama Xperia®. Nastavitev z enim

dotikom lahko na primer uporabite za konfiguracijo osnovnih nastavitev za funkcijo

zrcaljenja zaslona in programa Xperia Link™. Ko dokončate nastavitev, boste te funkcije

lahko zagnali z enim dotikom.
Funkcija nastavitve z enim dotikom se aktivira preko NFC. Če želite več informacij o

nastavitvi zrcaljenja zaslona, predstavnostnem strežniku, tehnologijah NFC in Bluetooth®

v svoji napravi, preberite ustrezne razdelke navodil za uporabo.

Zagon namestitve one-touch v napravi

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave Xperia™ > Nastavitev z

enim dotikom. Funkcija NFC se samodejno vklopi.

3

Poskrbite, da je funkcija NFC vklopljena tudi v drugi napravi Xperia™.

4

Poskrbite, da sta zaslona na obeh napravah odklenjena in aktivna.

5

Obe napravi postavite skupaj, tako da bo območje zaznavanja NFC vsake naprave

segalo v območje zaznavanja druge naprave. Funkcija namestitve one-touch se

zažene samodejno.

Obe napravi morata podpirati funkcijo namestitve one-touch.

114

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.