Sony Xperia M2 - Pozadie a motívy

background image

Pozadie a motívy

Ak si chcete prispôsobiť plochu na svoj štýl, môžete použiť tapety a rôzne motívy.

Zmena tapety na ploche

1

Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovtedy, kým

zariadenie nezavibruje.

2

Ťuknite na položku

Tapety a vyberte možnosť.

Nastavenie motívu

1

Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovtedy, kým

zariadenie nezavibruje.

2

Ťuknite na položku

Motívy.

3

Vyberte požadovanú možnosť a postupujte podľa pokynov v zariadení.

Pri zmene motívu sa zmení aj pozadie niektorých aplikácií.