Sony Xperia M2 - Startskjerm

background image

Startskjerm

Startskjerm er startpunktet for å bruke enheten. Den ligner på skrivebordet på en

datamaskinskjerm. Startskjermen kan ha opptil sju ruter, som strekker seg utover den

vanlige skjermbredden. Antall ruter på startskjermen angis med en rekke prikker nederst

på startskjermen. Den uthevede prikken viser hvilken rute du befinner deg på.

13

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik går du til startskjermen

Trykk .

Slik blar du gjennom startskjermen

Ruter på startskjermen

Du kan legge til nye ruter på startskjermen (maksimum sju ruter) og slette ruter. Du kan

også angi ruten du vil bruke som hovedrute på startskjermen.

Slik angir du en rute som hovedrute på startskjermen

1

Hold nede på et tomt felt på startskjermen til enheten vibrerer.

2

Knips mot venstre eller høyre for å bla til ruten du vil angi som hovedrute på

startskjermen, og ta deretter hurtig på .

Slik legger du til en rute på startskjermen

1

Berør og hold på et tomt område av Startskjerm.

2

Hvis du vil bla i rutene, knipser du helt til høyre eller venstre og tar deretter hurtig

på .

Slik sletter du en rute fra startsiden

1

Berør og hold nede på et tomt felt på Startskjerm til enheten vibrerer.

2

Knips mot venstre eller høyre for å bla gjennom ruten som skal slettes, og ta

deretter hurtig på .

14

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Innstillinger for startskjermen

Bruk

Innstillinger startskjerm-snarveien for å endre enkelte grunnleggende innstillinger

på startskjermen. Du kan for eksempel angi at startskjermen skal ha automatisk rotering,

og justere størrelsen på ikonene.

Slik angir du automatisk rotering av startskjermen

1

Hold nede på et tomt felt på startskjermen, og ta deretter hurtig på

Innstillinger

startskjerm.

2

Dra glidebryteren ved siden av

Automatisk rotering mot høyre.

Slik endrer du størrelsen på ikoner på startskjermen

1

Hold nede på et tomt felt på startskjermen, og ta deretter hurtig på

Innstillinger

startskjerm.

2

Ta hurtig på

Ikonstørrelse, og velg et alternativ.