Sony Xperia M2 - Panggilan sedang berjalan

background image

Panggilan sedang berjalan

1

Masukkan nombor semasa panggilan

2

Hidupkan pembesar suara semasa panggilan

3

Tahan panggilan semasa atau dapatkan kembali panggilan yang ditahan.

4

Buat panggilan kedua

5

Bisukan mikrofon semasa panggilan

6

Tamatkan panggilan

Untuk menukar kelantangan speaker telinga semasa panggilan

Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.

Untuk mengaktifkan skrin semasa panggilan

Tekan sebentar .