Sony Xperia M2 - Teks gedhe

background image

Teks gedhe

Sampeyan bisa ngaktifake opsi Teks gedhe kanggo nambah ukuran gawan teks sing

katon ing piranti.

Ngaktifake utawa mateni Teks gedhe

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Aksesibilitas.

3

Seret panggeser ing sisihe

Teks gedhe.