Sony Xperia M2 - Laitteen lukituksen avaaminen automaattisesti

background image

Laitteen lukituksen avaaminen automaattisesti

Smart Lock -toiminto helpottaa laitteen lukituksen avaamista, sillä sen avulla voit avata

lukituksen automaattisesti tietyissä tilanteissa. Voit pitää laitteen lukituksen avattuna

esimerkiksi silloin, kun se on muodostanut yhteyden Bluetooth®-laitteeseen tai kun se on

mukanasi.
Laitteen lukituksen automaattisen avaamisen valmistelu edellyttää seuraavien

toimenpiteiden tekemistä annetussa järjestyksessä:

Varmista, että sinulla on aktiivinen Internet-yhteys (mieluiten Wi-Fi®-yhteys, jotta

tiedonsiirrosta ei aiheudu lisäkuluja).

Varmista, että kaikki sovellukset on päivitetty Play Store™ -sovelluksella, jotta voit olla

varma Google Play™ -palvelusovelluksen päivittämisestä. Kun Google Play™ -

palvelusovellus on ajan tasalla, uusimmat Smart Lock -toiminnot ovat varmasti käytössä.

Ota Smart Lock käyttöön.

Määritä, missä tilanteissa laitteen lukitus avataan automaattisesti.

Smart Lock -toiminnon on kehittänyt Google™. Toiminnot saattavat muuttua ajan oloon

Google™-päivitysten myötä.

Smart Lock

‑toiminto ei ehkä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, kaikissa maissa tai kaikilla

alueilla.

43

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Smart Lock -toiminnon käyttöönotto

1

Varmista, että olet määrittänyt näyttölukituksen kuvion, PIN-koodin tai salasanan.

2

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

3

Etsi

Asetukset > Suojaus > Luotettavat tahot ja napauta sitä.

4

Vedä kohdan

Älylukitus (Google) liukusäädintä oikealle.

5

Napauta kohdan

Luotettavat tahot viereistä paluunuolta.

6

Etsi

Älylukitus ja napauta sitä.

7

Anna kuvio, PIN-koodi tai salasana. Tämä näyttölukitus on avattava aina, kun

haluat muuttaa Smart Lock -asetuksia.

8

Valitse Smart Lock -tyyppi.

Laitteen automaattisen avattuna pysymisen määrittäminen

Seuraavilla asetuksilla voit määrittää Smart Lockin pitämään laitteen avattuna:

Luotetut laitteet – pitää laitteen avattuna, kun luotettu Bluetooth®-laite on muodostanut

yhteyden siihen.

Luotetut paikat – pitää laitteen avattuna, kun olet luotetussa paikassa.

On-body detection – pitää laitteen avattuna, kun kannat laitetta mukanasi.
Laite on avattava manuaalisesti silloin, kun sitä ei ole käytetty neljään tuntiin ja kun se on

käynnistetty uudelleen.

Yhteyden muodostaminen luotettuihin Bluetooth®-laitteisiin

Voit määrittää yhteyden muodostaneen Bluetooth®-laitteen "luotetuksi" laitteeksi ja pitää

Xperia™-laitteen lukituksen avattuna, kun se on muodostanut yhteyden siihen. Joten jos

käytössäsi on Bluetooth®-laitteita, jotka muodostavat yhteyden säännöllisesti esimerkiksi

auton kaiuttimiin, kodin viihdejärjestelmään, Bluetooth®-kelloon tai fitness-

seurantalaitteeseen, voit lisätä niitä luotetuksi laitteiksi ja säästää aikaa ohittamalla

lukitusnäytön lisäsuojan. Tämä ominaisuus soveltuu käytettäväksi vain silloin, kun näitä

laitteita käytetään suhteellisen tutussa ja turvallisessa paikassa. Joissakin tapauksissa

laitteen lukitus on edelleen avattava manuaalisesti, ennen kuin luotetun laitteen voi

yhdistää.

Luotetuiksi laitteiksi ei kannata lisätä laitteita, joita yhdistetään laitteeseesi usein, kuten

Bluetooth®-näppäimistöjä tai -koteloita.

Kun luotettu Bluetooth®-laite sammutetaan tai se siirtyy kantaman ulkopuolelle, näyttö

lukittuu. Sen avaamiseen tarvitaan PIN-koodi, kuvio tai salasana.

Luotetun Bluetooth®-laitteen lisääminen

1

Varmista, että laite on muodostanut laiteparin ja yhteyden Bluetooth®-laitteeseen,

jonka haluat lisätä luotetuksi laitteeksi.

2

Napauta Smart Lock -valikossa vaihtoehtoa

Luotetut laitteet.

3

Napauta

Lisää luotettu laite > Bluetooth.

4

Valitse laite yhdistettyjen laitteiden luettelosta napauttamalla sen nimeä. Tässä

luettelossa on vain laiteparin muodostaneita laitteita.

5

Laitteen lukitus on ehkä poistettava manuaalisesti, ennen kuin luotettu laite voi

pitää sen avattuna. Tämä määräytyy yhteyden suojauksen mukaan.

Luotetun Bluetooth®-laitteen poistaminen

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Suojaus > Älylukitus > Luotetut laitteet.

3

Napauta laitetta, jonka haluat poistaa.

4

Napauta

Poista luotettu laite.

Suojauksen varmistaminen luotettuja laitteita käytettäessä

Eri Bluetooth®-laitteet tukevat eri Bluetooth®-standardeja ja suojausominaisuuksia.

Xperia™-laitteesi lukitus on mahdollista avata imitoimalla Bluetooth®-yhteyttäsi, vaikka

luotettu laitteesi ei olisi enää lähistöllä. Laitteesi ei aina pysty määrittämään, onko

yhteytesi suojattu, jos joku yrittää imitoida sitä.

44

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Jos laitteesi ei pysty määrittämään, että käytät suojattua yhteyttä, saat ilmoituksen

Xperia™-laitteeseen. Sen lukitus on ehkä kuitenkin avattava manuaalisesti, ennen kuin

luotettu laite voi pitää sen avattuna.
Bluetooth®-yhteyden kantama-alue vaihtelee eri tekijöiden mukaan. Näitä ovat

esimerkiksi laitemalli, yhdistetty Bluetooth®-laite ja ympäristö. Bluetooth®-yhteydet

voivat toimia jopa 100 metrin päähän edellä mainituista tekijöistä riippuen. Jos joku ottaa

Xperia™-laitteesi, kun se on luotetun laitteen lähellä, hän saattaa pystyä käyttämään

Xperia™-laitettasi, jos luotettu laite on avannut sen.

Yhteyden muodostaminen luotettuihin paikkoihin

Kun luotetut paikat ovat käytössä, Xperia™-laitteen lukitusnäyttösuoja poistetaan

käytöstä, kun olet luotetuksi paikaksi määritetyssä sijainnissa. Tämä ominaisuus

edellyttää Internet-yhteyttä (mieluiten Wi-Fi®) ja sitä, että nykyisen sijainnin käyttö on

sallittu laitteelle.
Jos haluat määrittää luotettuja paikkoja, varmista, että tarkka sijaintitila tai akkua säästävä

sijaintitila on otettu käyttöön laitteessa. Kotipaikkaa ja mukautettuja sijainteja ei voi

kannata muutoin.

Luotetun sijainnin tarkat mitta-arvot ovat vain arvio. Ne saattavat ulottua kodin seinien tai

jonkin muun luotetuksi paikaksi määrittämäsi alueen ulkopuolelle. Tämä toiminto pitää laitteen

lukituksen avattuna jopa 80 metrin säteellä. Huomaa myös, että sijaintisignaaleja voidaan

replikoida tai manipuloida. Laitteesi lukitus on mahdollista avata erikoislaitteilla.

Kotipaikan lisääminen

1

Varmista, että sijaintitila on otettu käyttöön ja että käytössä on jompikumpi

asetuksista

Suuri tarkkuus ja Virransäästötila.

2

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Suojaus > Älylukitus > Luotetut paikat >

Aloitusruutu.

4

Napauta

Kytke tämä paikka päälle.

Kotipaikan muokkaaminen

1

Varmista, että sijaintitila on otettu käyttöön ja että käytössä on jompikumpi

asetuksista

Suuri tarkkuus ja Virransäästötila.

2

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Suojaus > Älylukitus > Luotetut paikat.

4

Valitse kotipaikka.

5

Napauta

Muokkaa.

6

Kirjoita hakupalkkiin sijainti, jonka haluat määrittää kotipaikaksesi.

Jos kotiosoitteessasi on useita rakennuksia, luotettu paikka saattaa poiketa varsinaisesta

osoitteesta. Voit varmistaa sijainnin tarkkuuden lisäämällä kotisi todellisen sijainnin

rakennuksessa mukautetuksi paikaksi.

Kotipaikan poistaminen

1

Varmista, että sijaintitila on otettu käyttöön ja että käytössä on jompikumpi

asetuksista

Suuri tarkkuus ja Virransäästötila.

2

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Suojaus > Älylukitus > Luotetut paikat >

Aloitusruutu.

4

Napauta

Kytke tämä paikka pois.

Mukautettujen paikkojen käyttäminen

Voit lisätä minkä tahansa paikan luotetuksi, mukautetuksi paikaksi, jossa laitteesi voi

pysyä avattuna.

45

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Mukautetun paikan lisääminen

1

Varmista, että sijaintitila on otettu käyttöön ja että käytössä on jompikumpi

asetuksista

Suuri tarkkuus ja Virransäästötila.

2

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Suojaus > Älylukitus > Luotetut paikat.

4

Napauta

Lisää luotettu paikka.

5

Jos haluat käyttää nykyistä paikkaasi luotettuna, mukautettuna paikkana, napauta

Valitse tämä paikka.

6

Voit myös määrittää jonkin toisen sijainnin napauttamalla suurennuslasikuvaketta ja

kirjoittamalla osoitteen. Laite hakee annetun sijainnin. Voit käyttää ehdotettua

osoitetta napauttamalla sitä.

7

Voit hienosäätää sijaintia napauttamalla osoitteen vieressä olevaa paluunuolta ja

vetämällä sitten sijaintinastan haluamaasi paikkaan ja napauttamalla

Valitse tämä

paikka.

Mukautetun paikan muokkaaminen

1

Varmista, että sijaintitila on otettu käyttöön ja että käytössä on jompikumpi

asetuksista

Suuri tarkkuus ja Virransäästötila.

2

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Suojaus > Älylukitus > Luotetut paikat.

4

Valitse muokattava paikka.

5

Napauta

Muokkaa osoitetta.

6

Voit määrittää jonkin toisen sijainnin napauttamalla suurennuslasikuvaketta ja

kirjoittamalla osoitteen. Laite hakee annetun sijainnin. Voit käyttää ehdotettua

osoitetta napauttamalla sitä.

7

Voit hienosäätää sijaintia napauttamalla osoitteen vieressä olevaa paluunuolta ja

vetämällä sitten sijaintinastan haluamaasi paikkaan ja napauttamalla

Valitse tämä

paikka.

Mukautetun paikan poistaminen

1

Varmista, että sijaintitila on otettu käyttöön ja että käytössä on jompikumpi

asetuksista

Suuri tarkkuus ja Virransäästötila.

2

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Suojaus > Älylukitus > Luotetut paikat.

4

Valitse poistettava paikka.

5

Napauta

Poista.

Laitteen pitäminen avattuna, kun sitä kannetaan

Kun vartalotunnistustoiminto on käytössä, voit pitää laitteen avattuna, kun kannat sitä

esimerkiksi kädessä, taskussa tai laukussa. Laitteen askelmittari pitää laitteen avattuna,

kun se havaitsee, että sitä kannetaan. Laite lukittuu, kun askelmittari havaitsee, että laite

on laskettu alas.

Vartalotunnistustoiminto ei tiedä, kenen vartaloon laite on kosketuksissa. Jos annat laitteen

jollekulle muulle, kun se avattu vartalotunnistustoiminnolla, laitteesi saattaa pysyä avattuna

myös toiselle käyttäjälle. Muista, että vartalotunnistustoiminto ei ole yhtä turvallinen

suojauskeino kuin lukituskuvio, PIN-koodi tai salasana.

Vartalotunnistustoiminnon käyttöönotto

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Suojaus > Älylukitus > On-body detection.

3

Vedä kohdan

Pois liukusäädintä oikealle ja napauta sitten OK.

Vartalotunnistuksen käyttäminen

Kun käytät vartalotunnistustoimintoa, huomioi seuraavat tekijät:

Kun laitteesi havaitsee, että se on vartalosi lähellä, se pysyy avattuna sen lukituksen

avaamisen jälkeen.

Aina kun asetat laitteen alas, ja se havaitsee, ettei se ole enää vartalosi lähellä, laitteesi

lukittuu automaattisesti.

Kun asetat laitteesi alas esimerkiksi pöydälle, sen lukittumiseen voi kulua jopa minuutti.

46

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Jos astut autoon, linja-autoon, junaan tai muuhun maakulkuneuvoon, laitteen

lukittumiseen voi kulua jopa 5–10 minuuttia.

Huomaa, että laitteesi ei ehkä lukitu automaattisesti lentokoneessa tai veneessä (tai

muussa muualla kuin maalla kulkevassa ajoneuvossa), joten muista lukita se

manuaalisesti tarvittaessa.

Kun otat laitteen taas mukaasi tai poistut ajoneuvosta, avaa sen lukitus kerran. Laitteesi

pysyy sitten avattuna niin kauan kuin se on mukanasi.

Vartalotunnistustoiminnon käytöstä poistaminen

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Suojaus > Älylukitus > On-body detection.

3

Vedä kohdan

Päällä liukusäädintä oikealle.