Sony Xperia M2 - Valokuvien näyttäminen kartalla

background image

Valokuvien näyttäminen kartalla tai maapallotilassa

6

Näkymästä piilotettujen valokuvien ja videoiden tarkasteleminen

7

Kaikkien laitteen kameralla erikoistehosteita käyttämällä otettujen valokuvien ja videoiden näyttäminen

8

Kaikkien laitteen eri kansioihin tallennettujen valokuvien ja videoiden näyttäminen

9

Kaikkien sellaisten valokuvien näyttäminen, joissa on kasvoja

10 Samassa verkossa olevissa laitteissa olevien valokuvien ja videoiden näyttäminen

11 Albumisovelluksen asetusvalikon avaaminen

12 Sisällön tarkasteleminen siirtymällä ylös- tai alaspäin

13 Valokuvien ja videoiden esittäminen Facebook™-palvelussa

PlayMemories Online -palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Online-palveluiden valokuvien katselu albumissa

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi

Albumi, napauta sitä ja vedä sitten Albumi-aloitusnäytön vasenta reunaa

oikealle.

3

Napauta haluamaasi online-palvelua ja aloita sen käyttäminen noudattamalla

näytön ohjeita. Kaikki palveluun ladatut käytettävissä olevat online-albumit

näytetään.

4

Napauta jotain albumia esittääksesi sen sisällön ja napauta sitten jotain valokuvaa

albumissa.

5

Sipaise vasemmalle, kun haluat nähdä seuraavan valokuvan tai videon. Sipaise

oikealle, kun haluat nähdä edellisen valokuvan tai videon.

Valokuvien näyttäminen kartalla

Paikkatietojen lisäämistä kutsutaan myös geotunnisteiden lisäämiseksi. Voit esimerkiksi

tarkastella ja merkitä valokuvia kartalla ja näyttää ystävillesi ja perheellesi, missä olit

98

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

valokuvaa ottaessasi. Lisätietoja on kohdassa

Maantieteellisen sijainnin lisääminen

valokuviin

sivulla 84 .

Jos olet ottanut paikkatiedot käyttöön ja aktivoinut geotunnisteet kamerassa, voit merkitä

valokuvia suoraan ja tarkastella niitä myöhemmin kartalta.

1

Geotunnistella merkittyjen valokuvien näyttäminen maapallonäkymässä

2

Paikan haku kartalta

3

Näytä valikkovaihtoehdot

4

Jos haluat lähentää kuvaa, napauta kahdesti. Jos haluat loitontaa, vie sormia yhteen. Siirry kartan eri

kohtaan vetämällä.

5

Samalla paikalla paikkamerkittyjen valokuvien ja videoiden ryhmä

6

Valitun valokuvien ja/tai videoiden ryhmän pikkukuvat. Voit esittää kohteen koko näytössä napauttamalla

sitä.

Jos samassa paikassa on otettu useita valokuvia, vain yksi niistä näkyy kartalla. Oikeassa

ylänurkassa ilmoitetaan valokuvien kokonaismäärä, esimerkiksi . Voit näyttää ryhmän kaikki

valokuvat napauttamalla kansikuvaa ja napauttamalla sitten jotakin pikkukuvaa näytön

alalaidasta.

Geotunnisteen lisääminen valokuvaan

1

Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä.

2

Napauta ja avaa sitten karttanäyttö napauttamalla

Lisää geotunniste.

3

Napauta kartalta kohtaa, johon haluat määrittää valokuvan sijainnin.

4

Voit vaihtaa valokuvan sijaintia napauttamalla kartalta uutta sijaintia.

5

Kun olet valmis, napauta

OK.

Geotunnisteella merkittyjen valokuvien näyttäminen kartalla

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi

Albumi ja napauta sitä.

3

Vedä Albumi-aloitusnäytön vasenta reunaa oikealle ja napauta sitten

Paikat.

4

Napauta valokuvaa, jonka haluat näyttää kartalla.

Geotunnisteella merkittyjen valokuvien näyttäminen maapallolla

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi

Albumi ja napauta sitä.

3

Vedä Albumi-aloitusnäytön vasenta reunaa oikealle ja napauta sitten

Paikat > .

4

Napauta valokuvaa, jonka haluat näyttää maapallolla.

Valokuvan geotunnisteen muuttaminen

1

Kun katselet valokuvaa albumin kartalla, kosketa valokuvaa (pitkä painallus),

kunnes sen kehys muuttuu siniseksi. Napauta sitten haluamaasi kohtaa kartalla.

2

Napauta

OK.

99

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Karttanäkymän muuttaminen

Kun katselet karttaa albumissa, napauta ja valitse sitten

Perinteinen näkymä tai

Satelliittinäkymä.

100

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.