Sony Xperia M2 - Alarm og ur

background image

Alarm og ur

Du kan angive en eller flere alarmer og bruge alle de lyde, du har gemt på enheden, som

alarmsignal. Alarmen lyder ikke, hvis enheden er slukket.
Det klokkeslætsformat for alarmen, der vises, er det samme som det format, du vælger

for de generelle klokkeslætsindstillinger, f.eks. 12 timer eller 24 timer.

1

Få adgang til startskærmen for alarmer

2

Få vist et verdensur, og juster indstillingerne

3

Få adgang til stopursfunktionen

4

Få adgang til timerfunktionen

113

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

5

Få vist indstillingerne

6

Åbn indstillingerne for dato og klokkeslæt for uret

7

Slå en alarm til eller fra

8

Tilføj en ny alarm

Sådan indstiller du en ny alarm

1

Tap på på startskærmen.

2

Find og tap på

Alarm og ur.

3

Tap på .

4

Tap på

Klokkeslæt, og vælg den ønskede værdi.

5

Tap på

OK.

6

Rediger evt. andre alarmindstillinger.

7

Tap på

Gem.

Udskydelse af en alarm, når den lyder

Tap på

Udskyd.

Sådan slår du en alarm fra, når den lyder

Træk til højre.

Du kan også trække statuslinjen nedad for at åbne meddelelsespanelet for at slå en udskudt

alarm fra. Tap derefter på .

Sådan redigerer du en eksisterende alarm

1

Åbn appen Alarm og ur, og tap derefter på den alarm, du vil redigere.

2

Foretag de ønskede ændringer.

3

Tap på

Gem.

Sådan slår du en alarm til eller fra

Åbn appen Alarm og ur, og træk derefter i skyderen ud for alarmen for at slå

alarmen til eller fra.

Sletning af en alarm

1

Åbn appen Alarm og ur, berør derefter og hold på den alarm, du vil slette.

2

Tap på

Slet alarm, og tap derefter på Ja.

Sådan indstiller du lyden for en alarm

1

Åbn appen Alarm og ur, og tap derefter på den alarm, du vil redigere.

2

Tap på

Alarmlyd, og vælg en indstilling, eller tap på for at vælge en musikfil.

3

Tap på

Udført, og tap derefter på Gem.

Sådan justerer du lydstyrken for en alarm

1

Åbn appen Alarm og ur, og tap derefter på den alarm, du vil redigere.

2

Træk skyderen for lydstyrke under

Alarmlydstyrke til den ønskede position.

3

Tap på

Gem.

Sådan indstiller du en tilbagevendende alarm

1

Åbn appen Alarm og ur, og tap derefter på den alarm, du vil redigere.

2

Tap på

Gentag.

3

Markér afkrydsningsfelterne for de relevante dage, og tap derefter på

OK.

4

Tap på

Gem.

Sådan aktiverer du vibreringsfunktionen for en alarm

1

Åbn appen Alarm og ur, og tap derefter på den alarm, du vil redigere.

2

Markér afkrydsningsfeltet

Vibrér.

3

Tap på

Gem.

114

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan angiver du funktionsmåden for tasterne på siden

1

Åbn appen Alarm og ur, og vælg derefter den alarm, du vil redigere.

2

Tap på

Adfærd for sidetaster, og vælg derefter den ønskede funktionsmåde for

tasterne på siden, når du trykker på dem under alarmen.

3

Tap på

Gem.

115

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.