Sony Xperia M2 - Correcció del color

background image

Correcció del color

L'opció Correcció del color permet ajustar com es mostren els colors a la pantalla per

aquells usuaris amb daltonisme o amb dificultats per diferenciar els colors.

Per habilitar la correcció del color

1

A la Pantalla inicial, feu un toc a .

2

Cerqueu i feu un toc a

Paràmetres > Accessibilitat > Correcció de color.

3

Feu un toc a l'interruptor d'encesa i apagada.

4

Feu un toc a

Mode de correcció i després seleccioneu la sensibilitat adequada del

color.

La correcció del color és una funció que es troba en prova actualment i pot afectar el

rendiment del dispositiu.