Sony Xperia M2 - Ažuriranje uređaja

background image

Ažuriranje uređaja

Softver na uređaju trebate ažurirati kako biste imali najnovije funkcionalnosti, poboljšanja i

popravke grešaka radi osiguravanja optimalnih performansi. Kada je dostupno ažuriranje

softvera, na statusnoj traci se pojavljuje . Nova ažuriranja možete potražiti i ručno.
Najjednostavniji način za instaliranje ažuriranja softvera je bežično s uređaja. Međutim,

neka ažuriranja nisu dostupna za bežično preuzimanje. U takvom slučaju trebate koristiti
aplikaciju Xperia™ Companion na PC računaru ili računaru Apple

®

Mac

®

kako biste

ažurirali uređaj.
Za više informacija u vezi ažuriranja softvera, idite na

www.sonymobile.com/update

.

Nedovoljan preostali kapacitet pohrane može spriječiti izvršavanje ažuriranja. Osigurajte

dovoljan kapacitet pohrane prije pokušaja ažuriranja.

Za provjeru novog softvera

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Informacije o telefonu > Ažuriranje softvera.

Ako novi softver nije dostupan, moguće je da na uređaju nećete imati dovoljno slobodne

memorije. Ako vaš Xperia™ uređaj na raspolaganju ima manje od 500 MB slobodne unutarnje

memorije (memorije uređaja), nećete primiti nikakvu informaciju o novom softveru. Sljedeće

obavještenje pojavljuje se na ploči za obavještenja kao upozorenje nedostataka prostora za

pohranu: Prostor za pohranu se smanjuje. Neke sistemske funkcije možda neće raditi. Ako

primite ovo obavještenje, morate osloboditi unutaranju memoriju (memoriju uređaja) prije nego

što dobijete obavještenja o dostupnom novom softveru.

Za preuzimanje i instaliranje ažuriranja sistema

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Informacije o telefonu > Ažuriranje softvera.

3

Ako je dostupno ažuriranje sistema, kucnite na

Preuzeti za njegovo preuzimanje

na svoj uređaj.

4

Kada je preuzimanje završeno, kucnite na

Instalirati i slijedite upute na ekranu da

završite instalaciju.

Preuzimanje i instaliranje ažuriranja sistema iz ploče za obavještenja

1

Povucite statusnu traku prema dolje kako biste otvorili panel sa obavještenjima.

2

Pomičite se prema dolje i odaberite željeno ažuriranje sistema, a zatim kucnite

Preuzmi.

3

Kada se preuzimanje završi, ponovo otvorite ploču za obavještenja ako je

zatvorena, a zatim kucnite

Instaliraj i slijedite upute na ekranu kako biste dovršili

instalaciju.

119

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Ažuriranje uređaja pomoću računara

Možete preuzeti i instalirati ažuriranja softvera na uređaj pomoću računara sa
internetskom vezom. Potrebno vam je USB kablo i PC ili računar Apple

®

Mac

®

koji

izvršava softver Xperia™ Companion.

Ako softver Xperia™ Companion nemate instaliran na odgovarajućem računaru, povežite

uređaj na računar koristeći USB kablo i slijedite upute za instalaciju na ekranu.

Za ažuriranje podataka putem računara

1

Provjerite da li je Xperia™ Companion softver instaliran na PC ili računar Apple

®

Mac

®

.

2

Povežite uređaj sa računarom putem USB kabla.

3

Računar: Pokrenite softver Xperia™ Companion. Nakon nekoliko trenutaka,

računar pronalazi vaš uređaj i traži novi softver.

4

Računar: Ukoliko se pronađe novo ažuriranje za softver, pojavljuje se iskočni

prozor. Slijedite upute na ekranu kako biste pokrenuli relevantna ažuriranja

softvera.

Kad uređaj povežete sa računarom putem USB kabla, od vas će se zatražiti da instalirate

softver ili ga otkažete, ukoliko prethodno niste odabrali

Ne prikazuj ponovo.